Tin tức

 1. Lựa chọn giải pháp chữa cháy khí HFC-227EA (FM-200) hay CO2

   

  NỘI DUNG

  1. GIẢI PHÁP SỬ DỤNG KHÍ CO2
   • Giới thiệu giải pháp
   • Nguyên lý chữa cháy
   • Đặc điểm ứng dụng
  2. GIẢI PHÁP SỬ DỤNG KHÍ FM-200
   • Giới thiệu giải pháp
   • Nguyên lý chữa cháy
   • Đặc điểm ứng dụng
  3. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP
   • Đánh giá đặc điểm giải pháp
   • Lựa chọn giải pháp
  1. GIẢI PHÁP SỬ DỤNG KHÍ CHỮA CHÁY CO2
   • Giới thiệu giải pháp

  Giải pháp đưa ra sử dụng khí chữa CO2 cho các phòng chức năng: trong đó khí có thành phần là 100% Cacbondioxit, được nạp trong các bình 68l – 45KG / 87L – 58KG. Áp lực trong bình được nén ở 58 bar tại nhiệt độ tiêu chuẩn.

  Đọc thêm
 2. Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy

  Theo Điều 4 của Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy như sau:

  1. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

  2. Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính; phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra.

  3. Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả.

  4. Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.

  Đọc thêm
 3. Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy

  Theo Điều 5của Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định

  1. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  2. Công dân từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khoẻ có trách nhiệm tham gia vào đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở được lập ở nơi cư trú hoặc nơi làm việc khi có yêu cầu.

  3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình là người chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và thường xuyên kiểm tra phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi trách nhiệm của mình.

  4. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và làm nhiệm vụ chữ

  Đọc thêm
 4. Các hành vi bị nghiêm cấm

  Theo Điều 13 của Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định các hành vi sau bị nghiêm cấm:

  1. Cố ý gây cháy, nổ làm tổn hại đến tính mạng, sức khoẻ con người; gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân; ảnh hưởng xấu đến môi trường, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

  2. Cản trở các hoạt động phòng cháy và chữa cháy; chống người thi hành nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy.

  3. Lợi dụng hoạt động phòng cháy và chữa cháy để xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ con người; xâm phạm tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân.

  4. Báo cháy giả.

  5. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, sử dụng, mua bán trái phép chất nguy hiểm

  Đọc thêm
 5. Advanced at Security Essen

  Advanced Makes Security Essen Debut

  Đọc thêm
Trang