NỘI DUNG

 1. GIẢI PHÁP SỬ DỤNG KHÍ CO2
  • Giới thiệu giải pháp
  • Nguyên lý chữa cháy
  • Đặc điểm ứng dụng
 2. GIẢI PHÁP SỬ DỤNG KHÍ FM-200
  • Giới thiệu giải pháp
  • Nguyên lý chữa cháy
  • Đặc điểm ứng dụng
 3. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP
  • Đánh giá đặc điểm giải pháp
  • Lựa chọn giải pháp
 1. GIẢI PHÁP SỬ DỤNG KHÍ CHỮA CHÁY CO2
  • Giới thiệu giải pháp

Giải pháp đưa ra sử dụng khí chữa CO2 cho các phòng chức năng: trong đó khí có thành phần là 100% Cacbondioxit, được nạp trong các bình 68l – 45KG / 87L – 58KG. Áp lực trong bình được nén ở 58 bar tại nhiệt độ tiêu chuẩn.

Đọc thêm