Chuông báo cháy

Chuông báo địa chỉ 20-VLS100-ADV Advanced
Liên hệ

- Chuông báo báo cháy địa chỉ được lắp đặt trên mạch vòng và được thiết lập theo giao thức kỹ thuật số - Đạt tiêu chuẩn EN54-3 ...