Tất cả sản phẩm

Module đầu vào Wireless 20-SGMI100-ADV Advanced
Liên hệ

- Sử dụng giao thức giao tiếp hai chiều cho toàn bộ thiết bị - Có thể lắp đặt tới 32 thiết bị trên mỗi trạm phát ...

Nút ấn Wireless địa chỉ 20-SGCP100-ADV Advanced
Liên hệ

- Sử dụng giao thức giao tiếp hai chiều cho toàn bộ thiết bị - Có thể lắp đặt tới 32 thiết bị trên mỗi trạm phát ...

Đầu báo nhiệt, khói Wireless địa chỉ 20-SG200-ADV Advanced
Liên hệ

- Sử dụng giao thức giao tiếp hai chiều cho toàn bộ thiết bị - Có thể lắp đặt tới 32 thiết bị trên mỗi trạm phát ...

Đầu báo nhiệt Wireless địa chỉ 20-SG350-ADV Advanced
Liên hệ

- Sử dụng giao thức giao tiếp hai chiều cho toàn bộ thiết bị - Có thể lắp đặt tới 32 thiết bị trên mỗi trạm phát ...

Đầu báo khói Wireless địa chỉ 20-SG100-ADV Advanced
Liên hệ

- Sử dụng giao thức giao tiếp hai chiều cho toàn bộ thiết bị - Có thể lắp đặt tới 32 thiết bị trên mỗi trạm phát ...

Module Trạm phát Wireless 20-VW2W100-ADV Advanced
Liên hệ

- Sử dụng giao thức giao tiếp hai chiều cho toàn bộ thiết bị không dây - Có thể kết nối tới 32 thiết bị trên mội trạm phát ...

Đèn báo cháy địa chỉ 20-VBS100/32-ADV Advanced
Liên hệ

- Chuông báo báo cháy địa chỉ được lắp đặt trên mạch vòng và được thiết lập theo giao thức kỹ thuật số - Đạt tiêu chuẩn EN54-3 ...

Chuông báo địa chỉ 20-VLS100-ADV Advanced
Liên hệ

- Chuông báo báo cháy địa chỉ được lắp đặt trên mạch vòng và được thiết lập theo giao thức kỹ thuật số - Đạt tiêu chuẩn EN54-3 ...

Module 1đầu vào 1 đầu ra 20-VMIC100-ADV Advanced
Liên hệ

- Module được thiết lập theo giao thức kỹ thuật số - Đạt tiêu chuẩn EN54-18 - Mỗi Module đều được tích hợp chức năng chống ngắn...

Module đầu ra ko điện áp 20-VMC120-ADV Advanced
Liên hệ

- Module được thiết lập theo giao thức kỹ thuật số - Đạt tiêu chuẩn EN54-18 - Module tích hợp chức năng ngắn mạch ...

Module điều khiển đầu ra 20-VMC100-ADV Advanecd
Liên hệ

- Module được thiết lập theo giao thức kỹ thuật số - Đạt tiêu chuẩn EN54-18 - Module tích hợp chức năng ngắn mạch ...

Module cho đầu báo thường 20-VMCZ100-ADV Advanced
Liên hệ

- Module được thiết lập theo giao thức kỹ thuật số - Được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn EN54-18 - Mỗi module tích hợp...

Module giám sát đầu vào 20-VMI100-ADV Advanced
Liên hệ

- Module được thiết lập theo giao thức kỹ thuật số - Đạt tiêu chuẩn EN54-18 - Mỗi Module đều được tích hợp chức năng chống ngắn...

Đế đầu báo địa chỉ 20-VB100-ADV Advanced
Liên hệ

- Chất liệu: ABS - Đường kính đế: 110mm - Nhiệt độ hoạt động: -20˚C / +65˚C - Độ ẩm (không ngưng tụ): 95%...

Nút ấn báo cháy địa chỉ 20-VCP100-ADV Advanced
Liên hệ

- Nút ấn được thiết kế theo giao thức kỹ thuật số - Đạt tiêu chuẩn EN54-11 - Cách ly ngắn mạch trong mối thiết bị đạt...

Đầu báo nhiệt địa chỉ 20-V350-ADV Advanced
Liên hệ

- Đầu báo được thiết kế theo giao thức kỹ thuật số đầy đủ - Tích hợp chức năng cách ly ngắn mạch - Có thể...

Đầu báo quang kết hợp nhiệt địa chỉ 20-V200-ADV Advanced
Liên hệ

- Đầu báo được thiết kế theo giao thức kỹ thuật số - Đạt tiêu chuẩn EN54-7 & EN54-5 A1R - Cách ly ngắn mạch trong...

Đầu báo khói địa chỉ 20-V100-ADV Advanced
Liên hệ

- Đầu báo được thiết kế theo giao thức kỹ thuật số đầy đủ - Tích hợp chức năng cách ly ngắn mạch - Có thể kết...

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop Mx-4800V Advanced
Liên hệ

- Tủ báo cháy có thể mở rộng từ 2-8 loop - Mỗi loop có thể lắp 240 thiết bị - Màn hình vận hành LCD có...

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop Mx-4800V Advanced
Liên hệ

- Tủ báo cháy có thể mở rộng từ 2-8 loop - Màn hình vận hành LCD có thể quản lý đến 1000 khu vực đáp ứng theo tiêu chuẩn...

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 5 loop Mx-4800V Advanced
Liên hệ

- Tủ báo cháy có thể mở rộng từ 2-8 loop - Màn hình vận hành LCD có thể quản lý đến 1000 khu vực đáp ứng theo tiêu chuẩn...

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop Mx-4400V Advanced
Liên hệ

- Là dòng tủ địa chỉ thông minh của hãng Advanced - Màn hình vận hành LCD có thể quản lý đến 1000 khu vực đáp ứng theo tiêu chuẩn...

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 3 loop Mx-4400V Advanced
Liên hệ

- Là dòng tủ địa chỉ thông minh của hãng Advanced - Tủ báo cháy có thể mở rộng từ 1-4 loop - Màn hình vận hành...

Còi kết hợp đèn báo cháy Advanced
Liên hệ

- Lắp đặt đơn giản - Có thể thiết lập được âm lượng, với âm lượng đạt tới 106dB - Có thể lắp ngoài trời đạt tiêu...