Đầu báo cháy

Đầu báo nhiệt, khói Wireless địa chỉ 20-SG200-ADV Advanced
Liên hệ

- Sử dụng giao thức giao tiếp hai chiều cho toàn bộ thiết bị - Có thể lắp đặt tới 32 thiết bị trên mỗi trạm phát ...

Đầu báo nhiệt Wireless địa chỉ 20-SG350-ADV Advanced
Liên hệ

- Sử dụng giao thức giao tiếp hai chiều cho toàn bộ thiết bị - Có thể lắp đặt tới 32 thiết bị trên mỗi trạm phát ...

Đầu báo khói Wireless địa chỉ 20-SG100-ADV Advanced
Liên hệ

- Sử dụng giao thức giao tiếp hai chiều cho toàn bộ thiết bị - Có thể lắp đặt tới 32 thiết bị trên mỗi trạm phát ...

Đế đầu báo địa chỉ 20-VB100-ADV Advanced
Liên hệ

- Chất liệu: ABS - Đường kính đế: 110mm - Nhiệt độ hoạt động: -20˚C / +65˚C - Độ ẩm (không ngưng tụ): 95%...

Đầu báo nhiệt địa chỉ 20-V350-ADV Advanced
Liên hệ

- Đầu báo được thiết kế theo giao thức kỹ thuật số đầy đủ - Tích hợp chức năng cách ly ngắn mạch - Có thể...

Đầu báo quang kết hợp nhiệt địa chỉ 20-V200-ADV Advanced
Liên hệ

- Đầu báo được thiết kế theo giao thức kỹ thuật số - Đạt tiêu chuẩn EN54-7 & EN54-5 A1R - Cách ly ngắn mạch trong...

Đầu báo khói địa chỉ 20-V100-ADV Advanced
Liên hệ

- Đầu báo được thiết kế theo giao thức kỹ thuật số đầy đủ - Tích hợp chức năng cách ly ngắn mạch - Có thể kết...