Đầu báo khói địa chỉ 20-V100-ADV Advanced

Thương hiệu: Advanced | Đầu báo cháy

Liên hệ

- Đầu báo được thiết kế theo giao thức kỹ thuật số đầy đủ

- Tích hợp chức năng cách ly ngắn mạch

- Có thể kết nối tới 240 thiết bị cho mỗi mạch vòng

- Có thể tự thiết lập địa chỉ tự động thông qua tủ trung tâm hoặc thông qua bộ lập trình bằng tay

- Có màng ngăn cản bụi bẩn từ môi trường bên ngoài

- Khả năng phát hiện trùng lặp địa chỉ trên mạch vòng

- Có chức năng thiết lập chế độ làm việc ngày đêm

- Có chức năng bù bụi bẩn và đưa ra tín hiệu cảnh báo cần thiết phải bảo dưỡng đầu báo

- Có chức năng đưa ra thông tin chất lượng đường truyền

- Có thể lựa chọn 4 mức (ngưỡng) hoạt động khác nhau

- Có thể quan sát được trạng thái ở 3600

- Có chức năng kiểm tra bằng từ trường