Đầu báo khói Wireless địa chỉ 20-SG100-ADV Advanced

Thương hiệu: Advanced | Đầu báo cháy

Liên hệ

- Sử dụng giao thức giao tiếp hai chiều cho toàn bộ thiết bị

- Có thể lắp đặt tới 32 thiết bị trên mỗi trạm phát

- Có đầy đủ nguồn chính và nguồn dự phòng

- Khoảng cách kết nối với 20-VW2W100-ADV hoặc 20-SGWE100-ADV: 200 m trong không gian

- Tần số vận hành: 868.15 MHz - 869.85 MHz

- Loại điều chế: FSK

- Tần số kênh vận hành: 7

- Công suất phát xạ: 5 dBm (3 mW) điển hình

- Giai đoạn truyền thông tin: 60 seconds mặc định

- Pin chính: CR123A, 6.5 năm

- Pin phụ: CR2032A, 2 loại tháng

- Kích thước: 110 mm x 54 mm

- Khối lượng: 150 g  chưa có pin