Đầu báo quang kết hợp nhiệt địa chỉ 20-V200-ADV Advanced

Thương hiệu: Advanced | Đầu báo cháy

Liên hệ

- Đầu báo được thiết kế theo giao thức kỹ thuật số

- Đạt tiêu chuẩn EN54-7 &  EN54-5 A1R

- Cách ly ngắn mạch trong mối thiết bị đạt tiêu chuẩn EN54-17

- Công suất lớn, có thể lên kết nối tới 240 thiết bị cho mỗi mạch vòng

- Có thể tự thiết lập địa chỉ tự động thông qua tủ trung tâm hoặc thông qua bộ lập trình bằng tay

- Khả năng phát hiện trùng lặp địa chỉ trên mạch vòng

- Có chức năng thiết lập chế độ làm việc ngày đêm

- Có thể thiết lập được 9 ngưỡng hoạt động

- Có thể quan sát được trạng thái ở 3600

Có chức năng kiểm tra bằng từ trường