Đế đầu báo địa chỉ 20-VB100-ADV Advanced

Liên hệ

- Chất liệu: ABS

- Đường kính đế: 110mm

- Nhiệt độ hoạt động: -20˚C / +65˚C

- Độ ẩm (không ngưng tụ): 95% RH

- Cầu đấu: Tối đa cho dây 2,5mm2