Module

Module đầu vào Wireless 20-SGMI100-ADV Advanced
Liên hệ

- Sử dụng giao thức giao tiếp hai chiều cho toàn bộ thiết bị - Có thể lắp đặt tới 32 thiết bị trên mỗi trạm phát ...

Module Trạm phát Wireless 20-VW2W100-ADV Advanced
Liên hệ

- Sử dụng giao thức giao tiếp hai chiều cho toàn bộ thiết bị không dây - Có thể kết nối tới 32 thiết bị trên mội trạm phát ...

Module 1đầu vào 1 đầu ra 20-VMIC100-ADV Advanced
Liên hệ

- Module được thiết lập theo giao thức kỹ thuật số - Đạt tiêu chuẩn EN54-18 - Mỗi Module đều được tích hợp chức năng chống ngắn...

Module đầu ra ko điện áp 20-VMC120-ADV Advanced
Liên hệ

- Module được thiết lập theo giao thức kỹ thuật số - Đạt tiêu chuẩn EN54-18 - Module tích hợp chức năng ngắn mạch ...

Module điều khiển đầu ra 20-VMC100-ADV Advanecd
Liên hệ

- Module được thiết lập theo giao thức kỹ thuật số - Đạt tiêu chuẩn EN54-18 - Module tích hợp chức năng ngắn mạch ...

Module cho đầu báo thường 20-VMCZ100-ADV Advanced
Liên hệ

- Module được thiết lập theo giao thức kỹ thuật số - Được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn EN54-18 - Mỗi module tích hợp...

Module giám sát đầu vào 20-VMI100-ADV Advanced
Liên hệ

- Module được thiết lập theo giao thức kỹ thuật số - Đạt tiêu chuẩn EN54-18 - Mỗi Module đều được tích hợp chức năng chống ngắn...