Module đầu vào Wireless 20-SGMI100-ADV Advanced

Thương hiệu: Advanced | Module

Liên hệ

- Sử dụng giao thức giao tiếp hai chiều cho toàn bộ thiết bị

- Có thể lắp đặt tới 32 thiết bị trên mỗi trạm phát

- Có đầy đủ nguồn chính và nguồn dự phòng