Nút ấn báo cháy địa chỉ 20-VCP100-ADV Advanced

Thương hiệu: Advanced | Nút ấn báo cháy

Liên hệ

- Nút ấn được thiết kế theo giao thức kỹ thuật số

- Đạt tiêu chuẩn EN54-11

- Cách ly ngắn mạch trong mối thiết bị đạt tiêu chuẩn EN54-17

- Công suất lớn, có thể lên kết nối tới 240 thiết bị cho mỗi mạch vòng

- Có thể tự thiết lập địa chỉ tự động thông qua tủ trung tâm hoặc thông qua bộ lập trình bằng tay

- Khả năng phát hiện trùng lặp địa chỉ trên mạch vòng

- Có LED hiển thị trạng thái hoạt động