Nút ấn tạm dừng xả khí Exp-003-001 Advanced

Thương hiệu: Advanced | Nút ấn báo cháy

Liên hệ

- Lắp đặt đơn giản

- Có loại đáp ứng IP65

- Đáp ứng theo tiêu chuẩn BS7273-1

- Thiết bị được đặt trong hộp nhựa

Thông số kỹ thuật:

- Nhiệt độ làm việc: 00C đến 400C

- Độ ẩm 95%

- Điện trở giám sát: 6800 Ω

- Điện trở kích hoạt: 470 Ω

- Điện áp: 30VDC