Bình chữa cháy ni tơ 84L

Mã sản phẩm
SNS-84-200 / SNS-84-280 / SNS-84-300