Ống mềm kích hoạt xả khí DN8

Mã sản phẩm
SNS-FA300/ SNS-FA600/ SNS-FA900