Ống mềm xả khí DN20 kèm van 1 chiều

Mã sản phẩm
SNS-FC20