Thiết bị có dây

Nút ấn Wireless địa chỉ 20-SGCP100-ADV Advanced
Liên hệ

- Sử dụng giao thức giao tiếp hai chiều cho toàn bộ thiết bị - Có thể lắp đặt tới 32 thiết bị trên mỗi trạm phát ...

Đầu báo nhiệt, khói Wireless địa chỉ 20-SG200-ADV Advanced
Liên hệ

- Sử dụng giao thức giao tiếp hai chiều cho toàn bộ thiết bị - Có thể lắp đặt tới 32 thiết bị trên mỗi trạm phát ...

Đầu báo nhiệt Wireless địa chỉ 20-SG350-ADV Advanced
Liên hệ

- Sử dụng giao thức giao tiếp hai chiều cho toàn bộ thiết bị - Có thể lắp đặt tới 32 thiết bị trên mỗi trạm phát ...

Đầu báo khói Wireless địa chỉ 20-SG100-ADV Advanced
Liên hệ

- Sử dụng giao thức giao tiếp hai chiều cho toàn bộ thiết bị - Có thể lắp đặt tới 32 thiết bị trên mỗi trạm phát ...

Module Trạm phát Wireless 20-VW2W100-ADV Advanced
Liên hệ

- Sử dụng giao thức giao tiếp hai chiều cho toàn bộ thiết bị không dây - Có thể kết nối tới 32 thiết bị trên mội trạm phát ...

Đèn báo cháy địa chỉ 20-VBS100/32-ADV Advanced
Liên hệ

- Chuông báo báo cháy địa chỉ được lắp đặt trên mạch vòng và được thiết lập theo giao thức kỹ thuật số - Đạt tiêu chuẩn EN54-3 ...

Chuông báo địa chỉ 20-VLS100-ADV Advanced
Liên hệ

- Chuông báo báo cháy địa chỉ được lắp đặt trên mạch vòng và được thiết lập theo giao thức kỹ thuật số - Đạt tiêu chuẩn EN54-3 ...

Module 1đầu vào 1 đầu ra 20-VMIC100-ADV Advanced
Liên hệ

- Module được thiết lập theo giao thức kỹ thuật số - Đạt tiêu chuẩn EN54-18 - Mỗi Module đều được tích hợp chức năng chống ngắn...

Module đầu ra ko điện áp 20-VMC120-ADV Advanced
Liên hệ

- Module được thiết lập theo giao thức kỹ thuật số - Đạt tiêu chuẩn EN54-18 - Module tích hợp chức năng ngắn mạch ...

Module điều khiển đầu ra 20-VMC100-ADV Advanecd
Liên hệ

- Module được thiết lập theo giao thức kỹ thuật số - Đạt tiêu chuẩn EN54-18 - Module tích hợp chức năng ngắn mạch ...

Module cho đầu báo thường 20-VMCZ100-ADV Advanced
Liên hệ

- Module được thiết lập theo giao thức kỹ thuật số - Được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn EN54-18 - Mỗi module tích hợp...

Module giám sát đầu vào 20-VMI100-ADV Advanced
Liên hệ

- Module được thiết lập theo giao thức kỹ thuật số - Đạt tiêu chuẩn EN54-18 - Mỗi Module đều được tích hợp chức năng chống ngắn...

Nút ấn báo cháy địa chỉ 20-VCP100-ADV Advanced
Liên hệ

- Nút ấn được thiết kế theo giao thức kỹ thuật số - Đạt tiêu chuẩn EN54-11 - Cách ly ngắn mạch trong mối thiết bị đạt...

Đầu báo nhiệt địa chỉ 20-V350-ADV Advanced
Liên hệ

- Đầu báo được thiết kế theo giao thức kỹ thuật số đầy đủ - Tích hợp chức năng cách ly ngắn mạch - Có thể...

Đầu báo quang kết hợp nhiệt địa chỉ 20-V200-ADV Advanced
Liên hệ

- Đầu báo được thiết kế theo giao thức kỹ thuật số - Đạt tiêu chuẩn EN54-7 & EN54-5 A1R - Cách ly ngắn mạch trong...

Đầu báo khói địa chỉ 20-V100-ADV Advanced
Liên hệ

- Đầu báo được thiết kế theo giao thức kỹ thuật số đầy đủ - Tích hợp chức năng cách ly ngắn mạch - Có thể kết...