Thiết kế Hệ thống chữa cháy tự động bằng khí FM200

Giới thiệu hệ thống chữa cháy tự động bằng khí FM200

Hệ thống cảnh báo và chữa cháy tự động bằng khí sạch HFC-227ea (FM-200) có nhiệm vụ tự động xác định được đám cháy, cảnh báo cháy, phân tích loại trừ để hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp xả khí khi báo động giả và tự động kích hoạt chữa cháy bằng khí sạch trong trường hợp xảy ra cháy; thời gian xả khí để dập tắt hoàn toàn đám cháy từ 7 đến 10 giây.

Chất khí chữa cháy HFC-227ea (FM-200) được sử dụng không ảnh hưởng đến thiết bị cũng như con người trong phòng, không ảnh hưởng đến môi trường và dễ dàng bảo dưỡng.

Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống chữa cháy tự động bằng khí FM200

Lượng khí chữa cháy được tính toán thiết kế theo TCVN7161-9:2009, nồng độ thiết kế chất chữa cháy HFC-227ea (FM-200) từ 7.9% đến 9% theo Bảng 4 TCVN7161-9:2009 cho các loại đám cháy khác nhau.

Thiết kế hệ thống sử dụng tủ báo cháy có chức năng điều khiển xả khí chuyên dụng cho mục đích phát hiện đám cháy và điều khiển xả khí chữa cháy.

Các đầu cảnh báo cháy sử dụng đầu dò khói quang và đầu dò nhiệt gia tăng. Không gian trong khu vực bảo vệ được thiết kế bố trí các đầu dò nhiệt và các đầu dò khói sao cho tại điểm bất kì đều nằm trong phạm vi giám sát bởi ít nhất 1 đầu dò khói và đầu dò nhiệt.

Số lượng các đầu dò khói được bố trí theo khoảng cách đảm bảo theo yêu cầu trong Bảng 2, TCVN-5738:2001:

Số lượng các đầu dò khói được bố trí theo khoảng cách đảm bảo theo yêu cầu trong Bảng 3, TCVN-5738:2001:

Cở sở tính toán lượng chất chữa cháy bằng khí HFC 227ea (FM200): Căn cứ  điều TCVN 7161-1 và TCVN 7161-9 : 2009 Lượng chất chữa cháy HFC-227ea (FM-200) cần thiết cho chữa cháy 

Bình Chữa cháy khí FM200

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *