Tủ trung tâm báo cháy

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop Mx-4800V Advanced
Liên hệ

- Tủ báo cháy có thể mở rộng từ 2-8 loop - Mỗi loop có thể lắp 240 thiết bị - Màn hình vận hành LCD có...

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop Mx-4800V Advanced
Liên hệ

- Tủ báo cháy có thể mở rộng từ 2-8 loop - Màn hình vận hành LCD có thể quản lý đến 1000 khu vực đáp ứng theo tiêu chuẩn...

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 5 loop Mx-4800V Advanced
Liên hệ

- Tủ báo cháy có thể mở rộng từ 2-8 loop - Màn hình vận hành LCD có thể quản lý đến 1000 khu vực đáp ứng theo tiêu chuẩn...

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop Mx-4400V Advanced
Liên hệ

- Là dòng tủ địa chỉ thông minh của hãng Advanced - Màn hình vận hành LCD có thể quản lý đến 1000 khu vực đáp ứng theo tiêu chuẩn...

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 3 loop Mx-4400V Advanced
Liên hệ

- Là dòng tủ địa chỉ thông minh của hãng Advanced - Tủ báo cháy có thể mở rộng từ 1-4 loop - Màn hình vận hành...

Tủ trung tâm điều khiển xả khí ExGo-3001: Advanced
Liên hệ

- 3 kênh cho đầu báo và 1 ngõ ra kích hoạt xả khí - Đạt tiêu chuẩn EN54 - Có màn LCD hiển thị và...

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop Mx-4200V Advanced
Liên hệ

Màn hình vận hành LCD có thể quản lý đến 1000 khu vực đáp ứng theo tiêu chuẩn EN54 mà không cần bổ xung phần cứng hoặc đèn LED nào ...

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop Mx-4200V Advanced
Liên hệ

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop Mx-4200V là dòng tủ địa chỉ thông minh của hãng Advanced. Tủ có thể mở rộng từ 1-2loop. Màn hình LCD có thể quản...

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ Advanced MX-5800 Advanecd
Liên hệ

Giới thiệu chi tiết: Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ Advanced MX-5800 là dòng...

Axis EN - 8 Loop
Liên hệ

- Two to eight loops - Extended enclosure - Maximum 45Ah internal batteries - Up to 200 additional programmable LEDs, 2x switch cards or mimic - Up to 8 programmable...

Axis EN - 4 Loop
Liên hệ

- One to four loop - Large enclosure - Maximum 17Ah internal batteries - Up to 200 additional programmable LEDs - Up to 8 programmable key switched or 4 plus...

Axis EN - 2 Loop
Liên hệ

- One or two loops - Medium enclosure - Maximum 12Ah internal batteries - Up to 50 additional programmable LEDs - Up to 8 programmable key switches or 4 plus...

Axis EN - 1 Loop
Liên hệ

- Single loop - Small enclosure - Maximum 7Ah internal batteries - 20 programmable LEDs - Optional programmable key switch - Programmable Input - Medium, Large and Deep...