CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỆT AN


Địa chỉ:  NV19, Tổ 9, Phường Long Biên, Quận Long BIên, TP Hà Nội

Tel: +024.8585.4630                             Fax: +84-4.3623.1318

Email: Info@vietanjsc.vn                     Web: www.vietanjsc.vn

Liên hệ: 

Hỗ trợ dự án 0969.789.114 An.quoc@vietanjsc.vn
Hỗ trợ báo giá 0906.276.114 Lieu.thi@vietanjsc.vn
Hỗ trợ báo giá 0977.191.114 Linh.pham@vietanjsc.vn
Hỗ trợ thiết kế 0904.579.114 An.dai@vietanjsc.vn
Hỗ trợ kỹ thuật 0936.202.114 Sinh.nguyen@vietanjsc.vn