Đầu báo tia chiếu loại thường

Liên hệ để biết giá

Hãng sản xuất : Advanced
FIRERAY®50RV : 08-0206.9
FIRERAY®100RV : 08-0206.10
Xuất sứ : Anh