Nút ấn báo cháy thường Advanced

Liên hệ để biết giá

Hãng sản xuất : Advanced
Xuất sứ : Italia
08-RP-RF-01 : Nút ấn thường màu đỏ gồm khóa reset
08-RP-RS-01 : Nút ấn thường màu đỏ gồm khóa reset, tầm lót âm tường và hộp đế nổi
08-RP-RS1-01 : Nút ấn thường màu đỏ gồm khóa reset và hộp đế nổi
08-RP-YF-01 : Nút ấn thường màu vàng gồm khóa reset
08-RP-YS-01 : Nút ấn thường màu vàng gồm khóa reset, tầm lót âm tường và hộp đế nổi
08-RP-YS1-01 : Nút ấn thường màu vàng gồm khóa reset và hộp đế nổi