Tủ hiển thị phụ xả khí

Liên hệ để biết giá

Ex-3020: Tủ hiển thị phụ chỉ chỉ có chức năng hiển thị

Ex-3021:  Tủ hiển phụ kèm khóa lựa chọn chế độ xả khí

Ex-3030: Tủ hiển thị phụ tích hợp nút ấn xả khí

Ex3031: Tủ hiển hị phụ tích hợp nút ấn xả khí kèm khóa lựa chọn chế độ xả khí

Xuất xứ Anh